Java Script Null Check.

|

Java Script Null Check.function isDefined(str)

{

    var isResult = false;

    str_temp = str + "";

    str_temp = str_temp.replace(" ", "");

    if(str_temp != "undefined" && str_temp != "" && str_temp != "null")

    {

        isResult = true;

    }

     

    return isResult;

}


출처 : http://ramses8.tistory.com/458


'Java script' 카테고리의 다른 글

Json return anther window.  (0) 2014.03.16
Java Script Null Check.  (0) 2013.10.14
Trackback 0 And Comment 0
prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | next